Χημικά (ADR)

Χημικά (ADR)

Πληροφορίες

Η μεταφορά χημικών προϊόντων είναι πολύ ευαίσθητη για εμάς. Η Transhelit το αναγνωρίζει αυτό προσφέροντας μια άψογη, έγκαιρη και χωρίς φθορές εκτέλεση έχοντας τις προϋποθέσεις και τον χώρο για να χειριστείτε τα προϊόντα σας με τον βέλτιστο τρόπο. Η Transhelit είναι εξοικειωμένη με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες στους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης χημικών. Όλοι οι οδηγοί είναι πιστοποιημένοι με ADR, συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Με αυτό, η ΤΡΑΝΣΕΛΙΤ προσφέρει ήδη για δεκαετίες ετήσιες υπηρεσίες και σε εποχές όπου τα προϊόντα πρέπει να θερμαίνονται (να μην παγώνουν) ή να ψύχονται