ΑρχικήΒιωσιμότητα
"Με βασικές υπηρεσίες όπως ενοποίηση, αλλαγή κινητικότητας και βελτιστοποίηση των φορτίων, συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών Co2, στην καθημερινή μας εργασία."

Μεγάλα τρέιλερ &
διάφορα φορτηγά

Παραδόσεις στην πόρτα σας

Ελεγχόμενες θερμοκρασίες

Σιδηροδρομικές
μεταφορές

Μεταφορές με 2 οδηγούς

Η φιλοδοξία μας

Η συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για ηγετική θέση στη βιωσιμότητα είναι εδραιωμένη στις εταιρικές μας αξίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη αξία – για τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους μας, τους μετόχους μας, για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και για την εταιρεία μας – μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να πρωτοπορούμε σε νέες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε την επιχείρησή μας με υπευθυνότητα και να αυξάνουμε την οικονομική μας επιτυχία. Η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για αυτόν τον στόχο.

Η προσέγγισή μας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Transhelit επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο των δραστηριοτήτων της και η φήμη μας στην παροχή υπηρεσιών είναι υψίστης σημασίας. Οι σχέσεις που έχουμε με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Transhelit κατά το παρελθόν και είναι καθοριστικές για τη μελλοντική μας επιτυχία ως προμηθευτής διεθνών υπηρεσιών μεταφορών.

Οι σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας πρέπει να οικοδομηθούν σε βάση ακεραιότητας και ηθικής. Αυτή η έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθορίζει τις αξίες και τη δέσμευση της Transhelit να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ηθικά, υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να μοιράζονται αυτές τις αξίες και να τις υποστηρίζουν όταν συνεργάζονται με την Transhelit ή ενεργούν για λογαριασμό μας.

Η στρατηγική μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και αποτελεί μέρος των Συμφωνιών με έναν Συνεργάτη της Transhelit. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις αυτής της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ως αποτέλεσμα ενδέχεται να αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε την επιχειρηματική μας σχέση με τους συνεργάτες μας.

worker
Transhelit trucks