Κατασκευές

Κατασκευές

Πληροφορίες

Ο κλάδος των κατασκευών έχει 2 συγκεκριμένες πτυχές: τα προϊόντα είναι ευαίσθητα ως προς την ποιότητα, την αξία και τις διαστάσεις τους και η επιμελητεία σχετίζεται με σπάνιους επαγγελματίες και εξοπλισμό στο εργοτάξιο. Οι έγκαιρες παραδόσεις είναι υψίστης σημασίας και χρειάζεται συνεχείς επικοινωνία.


Η Transhelit το επιτρέπει με μια άψογη, έγκαιρη εκτέλεση, προσφέροντας τις συνθήκες και τον χώρο για να χειριστείτε τα προϊόντα σας με τον βέλτιστο τρόπο. Η εκτέλεση στην κατασκευή γίνεται ανεξάρτητα χωρίς εξωτερικούς συνεργάτες ή crossdocks για ελαχιστοποίηση του κινδύνου λαθών, καθυστερήσεων και βελτιστοποίηση της επικοινωνίας. Η Transhelit είναι εξοικειωμένη με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες σε εργοτάξια όπου υπάρχουν και εμπλέκονται πολλές εταιρίες.