Φαρμακευτική & Υγεία

Φαρμακευτική & Υγεία

Πληροφορίες

Προσπαθούμε συνεχώς να αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας στον κλάδο της φαρμακευτικής & Υγείας για να γίνει αυτό το τμήμα ως ένα από τα βασικά μας τμήματα της αγοράς για το μακροπρόθεσμο μέλλον. Τα κεφάλαια και οι πόροι διατέθηκαν για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός οργανισμός που ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις της Φαρμακευτικής & Υγείας. Προσφέρουμε υπηρεσίες πιστοποιημένες από το GDP στον τομέα των διεθνών μεταφορών, της εγχώριας διανομής (συμπεριλαμβανομένου του cross docking), της αποθήκευσης και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.